คุณภาพของเรา  >> ขั้นตอนการผลิต   
ท่อส่งน้ำผลิตจากเหล็กเหนียวชนิดแผ่นหรือชนิดม้วนโดยมีขั้นตอนการผลิตดังต่อไปนี้
เหล็กเหนียวชนิดแผ่น/ชนิดม้วน – ขึ้นรูปเป็นท่อน้ำ – เชื่อมภายใน (ด้วยการเชื่อมแบบอัตโนมัติ) – เชื่อมภายนอก (ด้วยการเชื่อมแบบอัตโนมัติ) – ขึ้นรูปปลายท่อ – การตรวจสอบด้วยอัตราโซนิค และ เอ็กซเรย์ – การทดสอบแรงดันน้ำ – การเตรียมผิว – การเคลือบผิวภายใน

INSPECTION ITEM INSPECTION & TEASTING
1.   RAW MATERIAL
      STEEL PLATE AND COIL

- ULTRASONIC THINCKNESS GAUGE
- VERNIER CALIPER STEEL TAPE
2.   FORMONG &
     - HYROSTATIC PRESURE TEST
     - RADIOGRAPHIC INSPECTION      (X-ray)
- VERNIER CALIPER STEEL TAPE
- MULTI-WELDING GAUGE
- HYDROSTATIC TEST MACHINE
- SMART 200 X-RAY UNIT (60-220Kva Thk 1-49 mm)
3.   SURFACE PREPARATION &       COATING - ADHESIN TESTER
- VERNIER CALIPER
- SA2.5 FILM STANDARD
- ELECTROMAGNETIC THICKNESS GAUGE
- WET FILM THICKNESS GAUGE
- HOLIDAY DETECTOR (ELCOMETER)
4.   PRODUCT FINAL INSPECTION - VERNIER CALIPER STEEL TAPE
- ELECTROMAGNETIC THICKNESS GAUGE
- HOLIDAY DETECTOR