อ้างอิงโครงการ  >>    

โครงการ   ::   ประเทศเวียตนาม
ปี
:: 2006-2009
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
มูลค่า (บาท)
:: 76.46 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   ประเทศเวียตนาม
ปี
:: 2009
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ข้อต่อโลหะยืดหยุ่นแบบลอนลูกฟูก
1200 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 3.19 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   ประเทศสิงคโปร์
ปี
:: 2006
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: อุปกรณ์ท่อ
2000 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 0.17 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   บจก. เจ.เอฟ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง นิคมอุตสาหกรรม เหมราช
ปี
:: 2006
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
100 – 1200 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 11.5 ล้านบาท
     
  << ก่อนหน้า 2  |  3  | 4 |  5