อ้างอิงโครงการ  >>    

โครงการ   ::    กปน. G-BC-5A/2
ปี
:: 1995
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
1800 – 2000 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 72.5 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   กปน G-TN-6
ปี
:: 1992
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
2020 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 12.0 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   กปน. G-TN-RI
ปี
:: 1992
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
3400 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 87.0 ล้านบาท
     
โครงการ   ::    กปน PILH-402
ปี
:: 1992
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
มูลค่า (บาท)
:: 52.0 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   กปน PILT-201
ปี
:: 1991
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
มูลค่า (บาท)
:: 11.5 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   บรูไน
ปี
:: 2008
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
1500 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 29.0 ล้านบาท
     
  << ก่อนหน้า 2  |  3  | 4 |  5  ถัดไป>>