อ้างอิงโครงการ  >>    

โครงการ   ::   ซิโน-ไทย กปน. I–MCP–6B/2
ปี
:: 2001
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
400 – 3400 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 54.90 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   การประปาภูมิภาค เพชรบูรณ์
ปี
:: 1997
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
300 – 900 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 26.0 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   กรมชลประทาน นครสวรรค์
ปี
:: 1997
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
150 – 800 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 11.0 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   การประปาภูมิภาค เพชรบุรี
ปี
:: 1997
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
200 – 1200 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 18.25 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   กปน. PLT- 601
ปี
:: 1997
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
1200 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 30.0 ล้านบาท
     
โครงการ   ::    กปน. P-MC-6
ปี
:: 1996
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
1800 – C 3200 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 319.0 ล้านบาท
     
  << ก่อนหน้า 2  |  3  | 4 |  5  ถัดไป>>