อ้างอิงโครงการ  >>    

โครงการ   ::   บจก. สี่แสงการโยธา กปน. PITH – 712
ปี
:: 2008
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ข้อต่อโลหะยืดหยุ่นแบบลอนลูกฟูก 3400 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 11.5 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   บจก.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
ปี
:: 2006
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ถังอบแรงดัน
2000 x 57500(L) มม.
มูลค่า (บาท)
:: 19.75 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   บจก.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
ปี
:: 2004
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ถังอบแรงดัน
2000 x 57500(L) มม.
มูลค่า (บาท)
:: 13.65 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   เดอร์การ์มองซ์ กปน. “G-BK-7”
ปี
:: 2004
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: เครื่องกวาดตะกอน
1500 x 19.1 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 13.73 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   อีบาร่า คาซักสถาน
ปี
:: 2007 -2009
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
200 – 1800 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 25.5 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   เดอร์การ์มองซ์ คาซักสถาน
ปี
:: 2007-2009
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
50 – 2600 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 44.59 ล้านบาท
     
โครงการ   ::   บจก. สี่แสงการโยธา กปน. PITH – 712
ปี
:: 2008
ประเภทของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
:: ท่อและอุปกรณ์ท่อ
100 – 3400 มม.
มูลค่า (บาท)
:: 44.22 ล้านบาท
     
    1 2  |  3  | 4 |  5  ถัดไป >>