เกี่ยวกับเรา  >> ข้อมูลบริษัท   
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ปีพ.ศ. ที่ก่อตั้ง : 2526
ทะเบียนบริษัท : 76 70 0268
ทุนจดทะเบียน : 50.004 ล้านบาท(ชำระเต็ม)
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ : ออกแบบและผลิต ท่อเหล็กเหนียว อุปกรณ์ท่อ, ข้อต่อโลหะยืดหยุ่นและงานโครงสร้างเหล็ก
ยี่ห้อ : SSW
กำลังการผลิต : 4,000 เมตริกตัน / เดือน
พื้นที่โรงงาน : 28,600 ม2
จำนวนพนักงาน : 89 คน
ระบบบริหารคุณภาพ : ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 2000 ออกให้โดย SGS Yarsley International Certification Service – เลขที่ Q 53605 (UKAS) – NQ 225/00 (NAC)
คุณภาพผลิตภัณฑ์ : ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.427 เลขที่ (1) 3793-62/427 ออกให้โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม